Pretass

Aj keď naša spoločnosť vznikla až v roku 2004, nie je na trhu žiadnym nováčikom. Nová právna forma je len dôsledkom potreby koncentrácie a zastrešenia služieb, ktoré náš tím poskytuje už od polovice 90. rokov, t.j. prekladov, tlmočenia a hlavne služieb pri lokalizácii softvérových aplikácií.

Spoločnosť Pretass a jej predchodcovia prešli niekoľkými stupňami vývoja a za takmer 20 rokov spoločnej činnosti vznikol kompaktný špecializovaný tím, ktorý svoje služby nestavia len na výbornej jazykovej znalosti, ale aj na znalosti spracovávanej problematiky a hlavne dlhoročnej skúsenosti.

Nepochybne najväčšie profesné skúsenosti sme získali vďaka skutočnosti, že sme od roku 2005 lokalizátorom informačných systémov spoločnosti SAP A.G. pre Českú republiku. Máme tak možnosť pracovať na projektoch, ktoré sú veľmi rozsiahle a pestré čo do rozsahu použitých technológií a najmä profesných oblastí implementácie.

V roku 2013 sme sa po úspešnom audite stali ako prvá agentúra v Českej republike a Slovenskej republike certifikovanými partnermi spoločnosti SAP AG.

Kvantitatívnu i kvalitatívnu zmenu našej práce prinieslo tiež rozšírenie našej pôsobnosti na Slovensko, kde prostredníctvom sesterskej spoločnosti Pretass Slovakia zaisťujeme lokalizáciu riešení SAP a ďalších systémov. Prostredníctvom svojich interných i externých prekladateľov s príslušnou odbornou špecializáciou zabezpečujeme takisto úradne overené preklady hlavne z oblasti súdnictva, stavebného, strojárskeho a automobilového priemyslu a zdravotníctva, kde pokrývame pestrú škálu zákazníkov od fyzických osôb až po veľké spoločnosti.

V dnešnej dobe se naša spoločnosť opiera o tím skúsených kmeňových prekladateľov, pravidelne však angažujeme tiež externých prekladateľov - špecialistov, ktorých služby využívame najmä pri zákazkách, kde sú vyžadované skúsenosti z menej obvyklých technických odborov, nasadenie špecializovaných nástrojov či práce v niektorom menej bežnom jazyku.

Vzhľadom na historický vývoj spoločnosti sa od samého začiatku našou doménou stali aktivity v anglickom a nemeckom jazyku, sme však schopní zabezpečiť služby aj pre ostatné európske jazyky.