Obory působnosti

Oblast nasazení lokalizovaných systémů je velmi široká. Proto v rámci vnitřní struktury Pretassu došlo ke specializaci lokalizátorů na jednotlivá odvětví, zejména s ohledem na znalost terminologie a legislativy daného oboru.

Jedná se zejména o

 • bankovnictví, pojišťovnictví, finanční sektor
 • lidské zdroje
 • logistika, materiálové hospodářství, odbyt
 • řízení procesů
 • automobilový průmysl a strojírenství
 • hutnictví a železářství
 • IT, telekomunikace, pošta
 • média
 • obchod, služby
 • těžba surovin, petrochemický průmysl
 • veřejná správa, školství