Lokalizace

Díky specifickým historickým, jazykovým a právním podmínkám v ČR i SR se potřeba kvalitní lokalizace systémů stala mimořádně důležitou součástí snad každého zaváděného systému.

Dnešní uživatelé očekávají nasazení "domácích" českých či slovenských systémů, systémů, které komunikují v mateřském jazyce a zavedené terminologii a spolehlivě se orientují ve spleti místních právních předpisů a podporují místní zvyklosti. Ignorovat tento fakt si nemůže dovolit žádný ambiciózní projekt určený pro českého či slovenského uživatele.

Doplníme-li k výborné znalosti jazyků, znalosti místního práva, zvyklostí a mentality uživatelů i znalosti informačních technologií, vznikne znalostní báze pro lokalizaci systémů. Přidáme-li k ní navíc i pracovitost, zodpovědnost a schopnost vidět za lokalizací duševní i materiální investici autorů systému, vznikne spolehlivý lokalizátor.

Takovýmto vývojem prošel i Pretass a lokalizace informačních systémů se stává jeho hlavní aktivitou.

Základním prostředkem a cílem poskytovaných služeb společnosti je vysoká kvalita práce definovaná v dokumentu "Politika kvality služeb".